Chuàngshìjì 49:26

26 Nǐ fùqin suǒ zhù de fú , shèng guò wǒ zǔxiān suǒ zhù de fú , rú yǒng shì de shānlǐng , zhì jí de biānjiè . zhèxie fú bì jiàng zaì Yūesè de tóu shàng , lín liè nà yǔ dìxiōng jiǒng bié zhī rén de dǐng shàng .