Chuàngshìjì 49:29

29 Tā yòu zhǔfu tāmen shuō , wǒ jiāngyào guī dào wǒ lièzǔ ( yuánwén zuò bĕn mín ) nàli , nǐmen yào jiàng wǒ zàng zaì Hèrén Yǐfúlún tiánjiān de dòng lǐ , yǔ wǒ zǔ wǒ fǔ zaì yī chǔ ,