Chuàngshìjì 49:30

30 Jiù shì zaì Jiānán dì Mànlì qián , Maìbǐlā tiánjiān de dòng . nà dòng hé tián shì Yàbólāhǎn xiàng Hèrén Yǐfúlún mǎi lái wéi yè , zuò fùndì de .