Chuàngshìjì 50:15

15 Yūesè de gēge men jiàn fùqin sǐ le , jiù shuō , huòzhĕ Yūesè huáihèn wǒmen , zhào zhe wǒmen cóng qián daì tā yīqiè de è zú zú dì bàofù wǒmen .