Chuàngshìjì 50:17

17 Nǐmen yào duì Yūesè zhèyàng shuō , cóng qián nǐ gēge men è daì nǐ , qiú nǐ raóshù tāmende guò fàn hé zuìè . rújīn qiú nǐ raóshù nǐ fùqin shén zhī púrén de guò fàn . tāmen duì Yūesè shuō zhè huà , Yūesè jiù kū le .