Chuàngshìjì 50:24

24 Yūesè duì tā dìxiōng men shuō , wǒ yào sǐ le , dàn shén bìdéng kàn gù nǐmen , lǐng nǐmen cóng zhè dì shàng qù , dào tā qǐshì suǒ yīngxǔ gĕi Yàbólāhǎn , Yǐsā , Yǎgè zhī dì .