Chuàngshìjì 50:4

4 Wèi tā āikū de rìzi guò le , Yūesè duì fǎlǎo jiā zhōng de rén shuō , wǒ ruò zaì nǐmen yǎnqián mĕng ēn , qǐng nǐmen bàogào fǎlǎo shuō ,