Xībóláishū 10:1

1 Lǜfǎ jì shì jiānglái mĕi shì de yǐngér , bú shì bĕn wù de zhēn xiàng , zǒng bùnéng jiè zhe mĕi nián cháng xiàn yíyàng de jìwù , jiào nà jìn qián lái de rén déyǐ wánquán .
Do Not Sell My Info (CA only)