Xībóláishū 10:29

29 Hékuàng rén jiàntà shén de érzi , jiāng nà shǐ tā chéng shèng zhī yuē de xiĕ dāng zuò píngcháng , yòu xiè màn shī ēn de Shènglíng , nǐmen xiǎng , tā yào shòu de xíngfá gāi zĕnyàng jiā zhòng ne .
Do Not Sell My Info (CA only)