Xībóláishū 10:34

34 Yīnwei nǐmen tǐxù le nàxiē beì kúnsuǒ de rén , bìngqiĕ nǐmen de jiāyè beì rén qiǎng qù , yĕ gānxīn rĕnshòu , zhīdào zìjǐ yǒu gèng mĕi cháng cún de jiāyè .
Do Not Sell My Info (CA only)