Xībóláishū 10:8

8 Yǐshàng shuō , jìwù hé lǐwù , Fánjì hé shú zuì jì , shì nǐ bú yuànyì de , yĕ shì nǐ bù xǐhuan de , ( zhè dōu shì àn zhe lǜfǎ xiàn de ) .
Do Not Sell My Info (CA only)