Xībóláishū 11:37

37 Beì shítou dǎ sǐ , beì jù jù sǐ , shòu shìtan , beì dāo shā . pī zhe miányáng shānyáng de pí gè chù bēnpǎo , shòu qióngfá , huànnàn , kǔhaì .
Do Not Sell My Info (CA only)