Xībóláishū 12:13

13 Yĕ yào wèi zìjǐ de jiǎo bǎ dàolù xiū zhí le , shǐ quèzi bú zhì wāi jiǎo , fǎn dé quányù . ( wāi jiǎo huò zuò chà lù )
Do Not Sell My Info (CA only)