Xībóláishū 12:17

17 Hòulái xiǎng yào chéngshòu fù suǒ zhù de fú , jìng beì qìjué , suīrán haókū qiè qiú , què dé bu zhaó ménlu , shǐ tā fùqin de xīnyì huízhuǎn , zhè shì nǐmen zhīdào de .
Do Not Sell My Info (CA only)