Xībóláishū 12:19

19 Jiǎo shēng yǔ shuōhuà de shēngyīn . nàxiē tīngjian zhè shēngyīn de . dōu qiú búyào zaì xiàng tāmen shuōhuà .
Do Not Sell My Info (CA only)