Xībóláishū 13:10

10 Wǒmen yǒu yī jìtán , shàngmian de jìwù shì nàxiē zaì zhàngmù zhōng gòngzhí de rén bùkĕ tóng chī de .
Do Not Sell My Info (CA only)