Xībóláishū 13:17

17 Nǐmen yào yīcóng nàxiē yǐndǎo nǐmen de , qiĕ yào shùnfú . yīn tāmen wèi nǐmen de línghún shíkè jǐngxǐng , hǎoxiàng nà jiānglái jiāo zhàng de rén . nǐmen yào shǐ tāmen jiāo de shíhou yǒu kuaìlè , bú zhì yōuchóu . ruò yōuchóu jiù yǔ nǐmen wúyì le .
Do Not Sell My Info (CA only)