Xībóláishū 13:20

20 Dàn yuàn cì píngān de shén , jiù shì nà píng yǒng yuē zhī xiĕ shǐ qún yáng de dà mùrén wǒ zhǔ Yēsū , cóng sǐ lǐ fùhuó de shén ,
Do Not Sell My Info (CA only)