Xībóláishū 2:11

11 Yīn nà shǐ rén chéng shèng de , hé nàxiē déyǐ chéng shèng de , dōu shì chūyú yī . suǒyǐ tā chēng tāmen wéi dìxiōng , yĕ bù yǐwéi chǐ ,
Do Not Sell My Info (CA only)