Xībóláishū 4:1

1 Wǒmen jì méng liú xià yǒu jìnrù tā ānxī de yīngxǔ , jiù dāng wèijù , miǎndé wǒmen zhōngjiān , ( wǒmen yuánwén zuò nǐmen ) huò yǒu rén sìhu shì gǎn bu shàng le .
Do Not Sell My Info (CA only)