Xībóláishū 4:16

16 Suǒyǐ wǒmen zhǐguǎn tǎnrán wú jù de , lái dào shī ēn de bǎozuò qián , wèi yào dé liánxù , méng ēnhuì zuò suí shí de bāngzhu .
Do Not Sell My Info (CA only)