Xībóláishū 7:28

28 Lǜfǎ bĕn shì lì ruǎnfuò de rén wéi Dàjìsī . dàn zaì lǜfǎ yǐhòu qǐshì de huà , shì lì érzi wéi Dàjìsī , nǎi shì chéngquán dào yǒngyuǎn de .
Do Not Sell My Info (CA only)