Yǎgèshū 2:3

3 Nǐmen jiù zhòng kàn nà chuān huámĕi yīfu de rén , shuō , qǐng zuò zaì zhè hǎo wèi shang . yòu duì nà qióngrén shuō , nǐ zhàn zaì nàli , huò zuò zaì wǒ jiǎo dèng xiàbiān .