Yǎgèshū 3:12

12 Wǒde dìxiōng men , wúhuāguǒ shù néng shēng gǎnlǎn ma , pútàoshù néng jiē wúhuāguǒ ma . xián shuǐ lǐ yĕ bùnéng fāchū tián shuǐ lái .