Yǎgèshū 3:6

6 Shétou jiù shì huǒ , zaì wǒmen bǎi tǐ zhōng , shétou shì ge zuìè de shìjiè , néng wūhuì quán shēn , yĕ néng bǎ shēngmìng de lúnzi diǎn qǐlai , bìngqiĕ shì cóng dìyù lǐ diǎn zhe de .