Yǎgèshū 4:11

11 Dìxiōng men , nǐmen bùkĕ bǐcǐ pīpíng . rén ruò pīpíng dìxiōng , lùnduàn dìxiōng , jiù shì pīpíng lǜfǎ , lùnduàn lǜfǎ . nǐ ruò lùnduàn lǜfǎ , jiù bú shì zūnxíng lǜfǎ , nǎi shì pànduàn rén de .