Yǎgèshū 4:2

2 Nǐmen tānliàn , háishì dé bu zhaó . nǐmen shāhaì jídù , yòu dòuōu zhēng zhàn , yĕ bùnéng dé . nǐmen dé bu zhaó , shì yīnwei nǐmen bù qiú .