Yǎgèshū 5:11

11 Nà xiānqián rĕnnaì de rén , wǒmen chēng tāmen shì yǒu fú de , nǐmen tīngjian guo Yuēbó de rĕnnaì , yĕ zhīdào zhǔ gĕi tāde jiéjú , míngxiǎn zhǔ shì mǎn yǒu liánmǐn , dà yǒu cíbēi .