Yǎgèshū 5:17

17 Yǐlìyà yǔ wǒmen shì yíyàng xìngqíng de rén , tā kĕnqiè dǎogào , qiú búyào xiàyǔ , yǔ jiù sān nián líng liù ge yuè bú xià zaì dì shang .