URGENT: Encouragement and Prayer in a Time of Pandemic...See All of Our Coronavirus Resources Here


Yuēbó 9:20

20 Wǒ suī yǒu yì , zìjǐ de kǒu yào déng wǒ wèi yǒu zuì . wǒ suī wánquán , wǒ kǒu bì xiǎn wǒ wèi wānqū .
Do Not Sell My Info (CA only)