Yuēhànfúyīn 1:15

15 Yuēhàn wèi tā zuò jiànzhèng , hǎn zhe shuō , zhè jiù shì wǒ céng shuō , nà zaì wǒ yǐhòu lái de , fǎn chéng le zaì wǒ yǐqián de . yīn tā bĕnlái zaì wǒ yǐqián.