Yuēhànfúyīn 1:19

19 Yuēhàn suǒ zuò de jiànzhèng , jì zaì xiàmiàn . Yóutaìrén cóng Yēlùsǎlĕng chāi jìsī hé Lìwèi rén dào Yuēhàn nàli , wèn tā shuō , nǐ shì shuí .