Yuēhànfúyīn 10:16

16 Wǒ Lìngwaì yǒu yáng , bù shì zhège juān lǐ de . wǒ bìxū lǐng tāmen lái , tāmen yĕ yào tīng wǒde shēngyīn . bìngqiĕ yào hé chéng yī qún , guī yī gè mùrén le .