Yuēhànfúyīn 10:18

18 Méiyǒu rén duó wǒde méng qù , shì wǒ zìjǐ shè de . wǒ yǒu quánbǐng shè le , yĕ yǒu quánbǐng qǔhuí lái . zhè shì wǒ cōng fù suǒ shòu de mìnglìng .