Yuēhànfúyīn 10:36

36 Fù suǒ fēnbié wéi shèng , yòu chāi dào shì jiān lái de , tā zìchēng shì shén de érzi , nǐmen hái xiàng tā shuō , nǐ shuō jiànwàng de huà ma .