Yuēhànfúyīn 10:38

38 Wǒ ruò xíng le , nǐmen zòngrán bú xìn wǒ , yĕ dāng xìn zhèxie shì . jiào nǐmen yòu zhīdào , yòu míngbai , fù zaì wǒ lǐmiàn , wǒ yĕ zaì fù lǐmiàn .