Yuēhànfúyīn 11:31

31 Nàxiē tóng Mǎlìyà zaì jiā lǐ ānwèi tāde Yóutaìrén , jiàn tā jímáng qǐlai chū qù , jiù gēn zhe tā , yǐwéi tā yào wǎng fùnmù nàli qù kū .