Yuēhànfúyīn 12:28

28 Fù a , yuàn nǐ róngyào nǐde míng . dāngshí jiù yǒu shēngyīn cōng tiān shàng lái shuō , wǒ yǐjing róngyào le wǒde míng , hái yào zaì róngyào .