Yuēhànfúyīn 12:40

40 Tāmen suǒyǐ bùnéng xìn , yīnwei Yǐsaìyà yòu shuō , zhǔ jiào tāmen xiā le yǎn , yìng le xīn , miǎndé tāmen yǎnjing kànjian , xīnli míngbai , huízhuǎn guō lái , wǒ jiù yīzhì tāmen .