Yuēhànfúyīn 13:19

19 Rújīn shìqing hái méiyǒu chéngjiù , wǒ yào xiān gàosu nǐmen , jiào nǐmen dào shìqing chéngjiù de shíhou , kĕyǐ xìn wǒ shì Jīdū