Yuēhànfúyīn 14:10

10 Wǒ zaì fù lǐmiàn , fù zaì wǒ lǐmiàn , nǐ bù xìn má . wǒ duì nǐmen suǒ shuō de huà , bù shì píng zhe zìjǐ shuō de , nǎi shì zhù zaì wǒ lǐmiàn de fù zuò tā zìjǐ de shì .