Yuēhànfúyīn 14:17

17 Jiù shì zhēnlǐ de Shènglíng , nǎi shìrén bùnéng jiē shòu de . yīnwei bù jiàn tā , yĕ bù rènshi tā . nǐmen què rènshi tā . yīn tā cháng yù nǐmen tóng zaì , yĕ yào zaì nǐmen lǐmiàn .