Yuēhànfúyīn 14:26

26 Dàn bǎo huì shī , jiù shì fù yīn wǒde míng suǒ yào chāi lái de Shènglíng , tā yào jiāng yīqiè de shì , zhǐjiào nǐmen , bìngqiĕ yào jiào nǐmen xiǎngqǐ wǒ duì nǐmen suǒ shuō de yīqiè huà .