Yuēhànfúyīn 14:27

27 Wǒ liú xià píngān gĕi nǐmen , wǒ jiāng wǒde píngān cìgĕi nǐmen . wǒ suǒ cì de , bù xiàng shìrén suǒ cì de . nǐmen xīnli búyào yōuchóu , yĕ búyào dǎnqiè .