Yuēhànfúyīn 14:28

28 Nǐmen tīngjian wǒ duì nǐmen shuō le , wǒ qù hái yào dào nǐmen zhèlǐ lái . nǐmen ruò aì wǒ , yīn wǒ dào fù nàli qù , jiù bì xǐlè , yīnwei fù shì bǐ wǒ dà de .