Yuēhànfúyīn 15:15

15 Yǐhòu wǒ bù zaì chēng nǐmen wéi púrén . yīn púrén bù zhīdào zhǔrén suǒ zuò de shì . wǒ nǎi chēng nǐmen wéi péngyou . yīn wǒ cōng wǒ fù suǒ tīngjian de . yǐjing dōu gàosu nǐmen le .