Yuēhànfúyīn 15:16

16 Bú shì nǐmen jiǎnxuǎn le wǒ , shì wǒ jiǎnxuǎn le nǐmen , bìngqiĕ fèn paì nǐmen qù jiē guǒzi , jiào nǐmen de guǒzi chángcún . shǐ nǐmen fèng wǒde míng , wúlùn xiàng fù qiú shénme , tā jiù cìgĕi nǐmen .