Yuēhànfúyīn 15:19

19 Nǐmen ruò shǔ shìjiè , shìjiè bì aì shǔ zìjǐ de . zhī yīn nǐmen bù shǔ shìjiè . nǎi shì wǒ cōng shìjiè jiǎnxuǎn le nǐmen , suǒyǐ shìjiè jiù hèn nǐmen .