Yuēhànfúyīn 15:20

20 Nǐmen yào jìniàn wǒ cōng qián duì nǐmen suǒ shuō de huà , púrén bùnéng dà yú zhǔrén . tāmen ruò bīpò le wǒ , yĕ yào bīpò nǐmen . ruò zūnshǒu le wǒde huà , yĕ yào zūnshǒu nǐmen de huà .