Yuēhànfúyīn 15:24

24 Wǒ ruò méiyǒu zaì tāmen zhōngjiān xíng guō biérén wèicéng xíng de shì , tāmen jiù méiyǒu zuì . dàn rújīn lián wǒ yǔ wǒde fù , tāmen yĕ kànjian yĕ hèn wù le .